شرکت کشت و صنعت تهران شباهنگ

شرکت کشت و صنعت تهران شباهنگ در سال 1384 به منظور ایجاد و احداث واحد های فرآوری ، قطعه بندی و بسته بندی انواع گوشت قرمز ، مرغ و ماهی و همچنین ایجاد سردخانه دو مداره و انبار شروع به فعالیت نمو د.در این راستا در سال 1389 فاز اول سردخانه دو مداره تهران شباهنگ به ظرفیت ده هزار تن با استفاده از پیشرفته ترین ماشین آلات و ادوات شامل دقیق ترین باسکول ، سیستم مولد برق اضطراری ، سیستم اعلان حریق آنلاین ، پیشرفته ترین نرم افزار های انبارداری و همچنین انبار خشک با ظرفیت بیش از پنجاه هزار تن در زمینی به مساحت 165 هزار متر واقع در کهریزک کمربندی دوم تهران به بهره برداری رسیده و مشغول به فعالیت می باشد.

فهرست