• اطلاعات شخصی

  • خدمت نظام وظیفه

  • سوابق تحصیلی و آموزشی

  • تجربیات شغلی

  • تجربه کاری در شرکت شباهنگ

  • آشنایی به زبانهای خارجی ، کامپیوتر و سایر دوره ها

  • سوابق بیمه

  • آدرس محل سکونت

  • سایر توضیحات مورد نظر شما

  • ارسال فایل پیوست

  • صيغ الملفات المسموحة: jpg, gif, png, pdf.
Menu